Το φωτογραφείο μας βρίσκεται στην πόλη του Αγίου Νικολάου από το 1968,δημιουργήθηκε από τον πατέρα μας Νίκο Πάγκαλο και το 2007 αναλάβαμε τη συνέχιση του.Το στούντιό μας αναλαμβάνει την κάλυψη γάμου και βάπτισης, διαφημιστικές λήψεις, αλλά και κάθε είδους απαιτήσεις και στα δυο είδη εικόνας, διατηρώντας μια συνέπεια σαράντα – τριών ετών που θεμελίωσε τη σχέση μας με γενιές πελατών.
Γιάννης & Μανώλης