Το φωτογραφείο μας βρίσκεται στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Δημιουργήθηκε από τον πατέρα μας Νίκο Πάγκαλο το 1968 και αναλάβαμε τη συνέχιση του από το 2007. Το στούντιό μας αναλαμβάνει την κάλυψη γάμου και βάπτισης, διαφημιστικές λήψεις, αλλά και κάθε είδους απαιτήσεις και στα δυο είδη εικόνας, διατηρώντας μια συνέπεια πολλών ετών, που θεμελίωσε τη σχέση μας με γενιές πελατών.


Γιάννης & Μανώλης